Арматур ашиглах технологи

Боловсруулах дараалал: 

     1. Боодолтой арматурыг тэгшлэх
     2. Таслах 
     3. Эрчлээс татах 
     4. Матах /тээглүүр гаргах/, хом бэлтгэх
     5. Ангилж хураах, Пайзлах

3224 2017-06-02 16:18