Хавтанцарыг шаланд цавуугаар наах

Ажлын дараалал

Ажилбар, үйлдлийн нэр Ажилбар, үйлдлийн зураг Хэрэглэгдэх материал Хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл Ажлын зарцуулагдах хугацаа
I Зуурмагийг шалан дээр тараах  Плитаны цавуу, ус Хувин  Ажлын тоо хэмжээнээс хамаарна
II Зуурмагийг үндсэн үеийг нийвийгээр татах Плитаны цавуу Зориулалтын зуурагч, шүдтэй нийвий, өнхрүүш
III Плита наах  Плитаны цавуу, төрөл бүрийн плита Шүдтэй нийвий
IV Плитаны заадас гаргах  Плитаны цавуу, төрөл бүрийн плита Ан засагч, зориулалтын хавчуурга
V Плитаны заадсыг чигжих

Төрөл бүрийн плита заадсын чигжээс

Тараагч тэгшлүүр
VI Өнгөлгөөг арчлах Өнгөлгөө, цэвэрлэгээний материал Пролонтой өнгөлөгч
                                              

Сэтгэгдэл