Шалны халаалтын технологи

Шалны халаалтын систем суурилуулсан шалыг хөндлөн зүслэгээр үзүүлэхэд:

  1. Шал

Паркет, ламинат, РVC, бетон, плитаан шал, хивс, хивсэнцэр, дрож, хулдаас ч байсан болно

  1. Плёнк хамгаалагч (Фильм хамгаалагч ч гэж бас нэрлэдэг)

Халаалтын плёнкыг гадны механик болон бусад таагүй нөлөөнөөс хамгаална

  1. Халаалтын плёнк

Дулаан буюу инфра улаан туяа (ИУТ) ялгаруулна

  1. Дулаан тусгаарлагч материал

Плёнкноос үүсэх дулааныг доош, суурь шал руу алдахгүй барина

  1. Суурь шал

Бетонон шал байж болно

Сэтгэгдэл