Дээврийн бүтэц ба дулаалгын материал

Дээврийн бүтэц

Барилгын загвар дизайнд хамгийн чухал нөлөө үзүүлэх хийцлэл бол дээвэр юм. Цас борооноос барилгыг хамгаалах, дулаан алдагдалгүй, дуу чимээ тусгаарлах үндсэн бүтээц юм. Дээвэр нь хавтгай ба гурвалжин гэсэн хоёр төрлөөр зонхилж, тус бүртээ олон янзын угсралтын технологи, шийдлүүд байна.Дээврийн хийц хэсэглэл болон ханатай харьцах хэсэг, агааржуулалтын хоолой, яндангуудын байрлал зэргийг ажлын зурагт тодорхой заасан байна. Дээврийн ус цуглуулах талбайгаас хамааран ус зайлуулах хоолойг төлөвлөнө. Ус зайлуулах хоолой нь дээрээс урсаж буй уснаас хана болон хаяавч бетон зэргийг хамгаалсан хийц юм.


 

 

ДЭЭВРИЙН ҮЕ ДАВХАРГА:

1. Мансардны дээврийн доторлогоо /таазны хаалт/

2. Чийг арилгах агаарын завсар 1-2 см

3. Ус, чийг тусгаарлагч мембран

4. Дулаалгын материал / Шувуу нурууны хөл хооронд хийгдэнэ /

5. Салхинаас хамгаалах, уур нэвчүүлэх мембран

6. Агааржуулалтын завсар 4-5 см

7. Хэвтээ ба босоо дай мод

8. Дээврийн хучилт

9. Ус зайлуулах систем ба агааржуулалтын яндан

10. Аюулгүйн тоноглол / хашлага, аянга зайлуулагч г.м /

 

Дээврийг хийцийн хувьд дараах байдлаар ангилна.

    • Шувуун нуруун

/ Налуутай дээврийг гол төлөв цөөн давхар /тав хүртлэх давхар/ барилгад төлөвлөнө./

    • Олон налуутай

/ Налуутай дээврийг гол төлөв цөөн давхар /тав хүртлэх давхар/ барилгад төлөвлөнө /

    • Хавтгай

 /Олон давхар, олон нийтийн, орон сууцны барилгад хавтгай дээвэр төлөвлөнө.


  

Шувуу нурууны хийцлэлийн хувилбарууд 

-Дээврийн ус чийг тусгаарлагч мембран

 

 

-Дээврийн дулаалгын материал шувуу нурууны хөл хооронд

 
 

-Салхинаас хамгаалах, уур нэвчүүлэх мембран


 
 

-Хэвтээ ба босоо дай мод

 

Дээврийн хучилт

 
 

Дээврийн ус зайлуулах систем ба агааржуулалт

Сэтгэгдэл