Цутгамал шугаман суурийн төсөв

80 ам метр талбайтай амины орон сууцны цутгамал шугаман сууринд орох материал ба төсөв

НҮҮР ЗУРАГ

 

 

Ерөнхий схем


 

Суурь. Уг барилгын суурийг шугаман сууриар хийхээр төлөвлөсөн ба 10 см бетон бэлтгэл дэр 40 см өндөр суурийн төмөр бетон улыг А240, А300, А400 ангийн арматураар зурагт зааснаар арматурчлаж B20 ангийн бетоноор гүний нягтруулагч ашиглан цутгана.

 

Суурьт орсон материалуудыг 2018.05 сарын байдлаарх зах зээлийн дундаж материалын үнээр тооцсон болно.

 

Барилгын материалын зардал

 

Maтериалын жагсаалт

Хэмжих нэгж

Ажлын тоо хэмжээ

Нэгж үнэ

Нийт үнэ

Цутгамал шугаман сууринд орох материал

1

Ф8 ГОСТ 5781-82* А500

тн

0.1

₮ 1,750,000

₮ 175,000

2

Ф12 ГОСТ 5781-82* А500

тн

0.4

₮ 1,750,000

₮ 700,000

3

1200х600 пум

ш

200

₮ 300

₮ 900,000

4

Түгжээ

боодол

2000

₮ 100

₮ 200,000

5

400мм тай

ш

400

₮ 500

₮ 200,000

6

Арматурын хөндийрүүлэгч

ш

100

₮ 200

₮ 20,000

7

Труба

ш

40

₮ 300

₮ 120,000

8

Бэхэлгээний утас

боодол

4

₮ 20,000

₮ 80,000

9

Цэг уяаны утас

боодол

4

₮ 20,000

₮ 80,000

10

В10 ангийн бетон

м3

4

₮ 165,000

₮ 660,000

11

В 20 ангийн бетон

м3

30

₮ 175,000

₮ 5,250,000

         

₮ 8,385,000

Сэтгэгдэл