Шууд залгах

Нууцын Баталгаа

ХУДАЛДАН АВАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДАЛ: 

Барилгачин ГРУПП нь худалдан авагч, хэрэглэгчийн вэбсайтад бүртгүүлсэн хувийн мэдээллийг нууцлалыг бүрэн хангаж ажиллах ба системийн шинэчлэл болон үйл ажиллааны бүхий л дүрэм журамд тусган хамгаална. Бид таны оруулсан мэдээллийг зөвхөн танд өөрсдийн үйлчилгээгээ чанартай сайн хүргэх, цаашид танд зориулан гаргах үйлчилгээ болон тантай холбоо барих гэх мэт үйл ажиллагаандаа ашиглах болно. Та оруулсан мэдээллээ хэдийд ч өөрчлөх боломжтой. Хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас албан ёсны шаардлага баримт гаргахаас бусад ямар ч нөхцөлд худалдан авагчийн хувийн мэдээллийн нууцыг бусдад дамжуулахгүй чандлан хадгална.