Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
СУПЕРМОНТЕРРЕЙ
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

 Хавтангийн  урт      1,50м        ашигтай урт      1,4м

                                  2,20м                                  2,10м

                                  3,25м                                  3,85м

 Хавтангийн өргөн   1,19м        ашигтай өргөн  1,10м