Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Галын гидрант хайрцагын хэмжээ: 500x400x200
Элсний сав хэмжээ: 400x300x600
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл