Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Галын гидрант хайрцагын хэмжээ: 500x400x200
Галын хорны тогтоогч бүслүүр: 4.5л
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл