Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Барилгачин
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Технониколь хуйлмал дээврийн материал нь 5 ангилалтай:

  • Субэконом-харцаас, стеклоизол. Материал хямд, эдэлгээний хугацаа 5 жил

  • Эконом-бикрост. Сэргээн засварлах мөн шинээр дээвэрлэхэд ашиглагдах хямд материал. Эдэлгээний хугацаа 10 жил.

  • Стандарт-линокром, биполь, бикроэласт. Эдэлгээний хугацаа 10-15жил

  • Бизнес-унифлекс ашиглалтын өндөр үзүүлэлттэй материал эдэлгээний хугацаа 15-25 жил.

  • Премиум-техноэласт. Дээврийн хамгийн хариуцлагатай хэсгүүдэд ашиглагдах дээд зэргийн үзүүлэлттэй материал. Эдэлгээний хугацаа 25-35 жил.