Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Барилгачин
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хана, тааз болон барилгын бүх төрлөөр ашиглах боломжтой.

Техникийн шинж чанар Стандарт       Техникийн шинж чанарын утга
Ангилал (SC) 

EN 300,

EN 12986

SC 2- хуура болон чийгтэй орчин нөхцөлд(агаарын харьцангүй чийгшлэл =  Дээд хэмжээ 85%)
Хягт EN 323 >= 600кг/м2
Галын урвал/ нөлөөлөл EN 13501-1 D-s2, d0>=9mm
Конденсат нэвтрэх чадвар (м) DoP 150 (чийгтэй) 200(хуурай)
Дулаан дамжуулах чадвар (л) EN13986 0,13 w/m*k
Чийг агууламж EN322 2-12%
1% -ийн чийгшил агууламжаас орох хэмжээний өөрчлөлт en 318

0.02% урт

0.03% өргөн

0.5% зузаан

Формальдегид агууламж ** Е1 =< 8.0 mg /100г (Е1)

                                                


OSB-3 Зорголдсон хавтан