Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Хар металлын гадна болон дотор ажилд зориулагдсан. 
- Металлын зэв үүсэхээс хамгаална
- Тогтсон зэвийг арилгана
- Гөлгөр, хагас гялтганасан гадаргуу бий болно
- Агаарын өөрчлөлт, усанд тэсвэрлэх чанар өндөр
- Хэд хэдэн өнгөөр гардаг.