Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Бат бөхөөрөө ALC блоктой хослуулан хэрэглэнэ, ажилд гүйцэтгэх үзүүлэлт маш сайн, аажим явц бүхий ажил гүйэтгэхэд тохиромжтой. Тус бүтээгдэхүүн нь Монгол улсын лабораторийн шинжилгээгээр зөвшөөрөгдсөн бүтээгдэхүүн юм. Хөнгөн бетоны цавууны ажил гүйцэтгэсэнээс 24 орчим цагийн дараа шохойн зуурмагийн ажлыг гүйцэтгэнэ.

1. Үндсэн материалын гадаргууг цэвэр, бат бөх байрлана, бетон блокийн гадаргуунаас тоос, мөхлөг гэх мэт барьцалдах үзүүлэлтэд нөлөөлөх бүх зүйлийг цэвэрлэнэ.

2. Хуурай хольц бетоны цавууг цэвэр устай тохирох харьцаагаар холигч машинд хийж хутгана, 3-5 минут хутгана, Найруулсан зуурмагийг 2 цагийн дотор хэрэглэж дуусгана.

3. Хуурай хольцыг усанд дэвтээн тавьж болохгүй. бетоны өрлөг дууссаны дараа бетоны гадаргуу дахь илүү зуурмагийг нэг даруй цэвэрлэнэ.

4. Бүтээгдэхүүн тасалгааны хэмд хатуурч болно. Ерөнхийдөө барилгын дотор ажил гүйцэтгэхэд ус асган арчлах шаардлагагүй, хэрэв өндөр температурын хуурай цаг агаарт ус асган арчлан бат бөхийн тогтвортой байдлыг хангана.