Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Барилгачин
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ХАРЬЦАА:

ШИНГЭЛЭЭГҮЙ НӨХЦӨЛД ХЭРЭГЛЭХ /ХЭРЭГЛЭХ АРГА1/

ЗОРИУЛАЛТ:

  1. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН УСНЫ НҮХИЙГ ХААХ ҮЕД БУЮУ УСНЫ ХАМГААЛАЛТЫГ БҮРЭН ТҮРХЭСНИЙ ДАРАА
  2. УС НЭВЧИХЭЭС ЯАРАЛТАЙ СЭРГИЙЛЭХ ҮЕД ТУС ТУС ХЭРЭГЛЭНЭ.