Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Барилгачин
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ХАРЬЦАА:

ШИНГЭЛЭЭГҮЙ НӨХЦӨЛД АШИГЛАГДАНА /ХЭРЭГЛЭХ АРГА 2,7,11,12,14,15,16,17/

ЗОРИУЛАЛТ:

  1. ДЭЭВЭР, ЗООРИЙН ДАВХАР, УСНЫ НӨӨЦИЙН САВ, УРЕТАН ЭСВЭЛ ЦАВУУЛАГ ХУУДАСТАЙ ХЭСЭГ ДЭХ УСНЫ ХАМГААЛАЛТ ДУТУУ ХИЙГДСЭН ХЭСГҮҮДЭД АШИГЛАНА.
  2. ХЭДИЙНЭ УГСАРСАН ХЭСГИЙГ ЭВДЭЛГҮЙГЭЭР УСНЫ ХАМГААЛАЛТ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ ҮЕД ХЭРЭГЛЭНЭ.