Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Агаарын хэм 5 градусаас -30 градус

Бороо, өндөр хэм болон хөлдөлтөөс зайлсхийх

Зөвхөн усаар зуурна

Цавууг 3 цагийн дотор хэрэлэсэн байх ёстой

Цаасан туузаар цонх, хаалганы дагуу бохирдохоос хамгаалж наасан байх

2 хэсэг будаж өнгөний ялгаа гарч болзошгүй тул нэг удаагаар бүтээгдэхүүнийг ашиглахыг зөвшөөрнө

Өнгөний ялгавараас зайлсхийж нэг хийхдээ зөвхөн нэг багаж хэрэглэх ёстой. Нойтон байхад нь зүлгэх ба шатны сүүдэр газарт хянуур хийх хэрэгтэй

Ашиглах явцад хүчтэй салхинаас зайлсхийх

Зуурмагийн шингэн байдал ба гадаргууны ус нэвтүүлэхгүй байдлыг нарийн шалгана