Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Найдвартай байдал- Маш хүнд жинтэй хүн ч төвөггүй өгсөж чадна

Бөх бат байдал - Бусад харьчуулахад шатны гишгүүрийн урт нь 30%, өргөн нь 10% илүү

Олон талд - орон сууцны болон АОС барилгад тохиромжтой

Ашиглалт - Амархан хураагдаж хайрцаг болдог

Эдэлгээ- өв ашиглавал олон арван жил хэрэглэгдэнэ

Овор жин - Хөнгөн, тээвэрлэхэд авсаархан

Хэмжээ - 60х120х280 см


Барилгачин тээвэр