Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Оёдолтой, оёдолгүй сан техникийн ган хоолой

Материалын төрөл Хэмжээ, савалгаа, хэлбэр Хэмжих нэгж Метр үнэ Тонн үнэ
Труба Ǿ 15х2.8 (орос) Оёдолтой 8.15 метр / тонн 5,237.76 4,092,000
Труба Ǿ 20х2.8 (орос) Оёдолтой 8.15 метр / тонн 4,382.40 2,640,000
Труба Ǿ 25х2.8 (орос) Оёдолтой 8.1 метр / тонн 5,363.60 2,530,000
Труба Ǿ 32х3.2 (орос) Оёдолтой 9.15 метр / тонн 7,817.70 2,530,000
Труба Ǿ 40х3.5 (орос) Оёдолтой 9.1 метр / тонн 15,164.16 3,949,000
Труба Ǿ 50х3.5 (орос) Оёдолтой 9.1 метр / тонн 19,271.12 3,949,000
Труба Ǿ 76х4.0 (орос) Оёдолгүй 12.1 метр / тонн 24,852.96 4,752,000
        0
Труба Ǿ 89х4.0 (орос) Оёдолгүй 8-12 метр / тонн 48,913.70 5,830,000
Труба Ǿ 108х5.0 (орос) Оёдолгүй 6 метр / тонн 60,968.16 4,752,000
Труба Ǿ 133х5.0 (орос) Оёдолгүй 6 метр / тонн 75,176.64 4,752,000
Труба Ǿ 159х5.0 (орос) Оёдолгүй 8-12 метр / тонн 91,713.60 4,752,000
Труба Ǿ 219х8.0 (орос) Оёдолгүй 6 метр / тонн 201,722.40 4,752,000
Труба Ǿ 325х8.0 (орос) Оёдолгүй 10-12 метр / тонн 299,941.84 4,796,000
Труба Ǿ 426х9.0 (орос) Оёдолгүй 10-12 метр / тонн 521,951.43 5,577,000
Труба Ǿ 25х3.0 (орос) Оёдолгүй 6 метр / тонн 6,257.57 3,839,000
Труба Ǿ 89х14.0 (орос) Оёдолгүй -- метр / тонн 94,952.00 3,575,000
Труба Ǿ 76х6.0 (орос) Оёдолгүй -- метр / тонн 63,277.50 6,490,000
Труба Ǿ 76х10 (орос) Оёдолгүй -- метр / тонн 105,657.20 6,490,000

Барилгачин тээвэр