Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Труба (Цайрдсан хоолой) Орос

Материалын төрөл Хэмжээ, савалгаа, хэлбэр Хэмжих нэгж Метр үнэ Тонн үнэ

Труба Ǿ 15х2.8 (орос) Цайрдсан хоолой 6 метр / тонн 6,193.44 4,554,000
Труба Ǿ 20х2.8 (орос) Цайрдсан хоолой 6 метр / тонн 7,605.18 4,554,000
Труба Ǿ 25х3.2 (орос) Цайрдсан хоолой 7.8 метр / тонн 10,884.06 4,554,000
Труба Ǿ 32х3.2 (орос) Цайрдсан хоолой 6 метр / тонн 14,071.86 4,554,000
Труба Ǿ 40х3.5 (орос) Цайрдсан хоолой 6 метр / тонн 16,713.18 4,554,000
Труба Ǿ 50х3.5 (орос) Цайрдсан хоолой 7.8 метр / тонн 22,906.62 4,554,000
Труба Ǿ 65х4.0 (орос) Цайрдсан хоолой 6 метр / тонн 30,284.10 4,554,000
Труба Ǿ 80х4.0 (орос) Цайрдсан хоолой 6 метр / тонн 35,384.58 4,554,000
Труба Ǿ 114х4.0 (орос) Цайрдсан хоолой 7.8 метр / тонн 50,594.94 4,554,000
Труба Ǿ 133х4.0 (орос) Цайрдсан хоолой 7.8 метр / тонн 57,972.42 4,554,000
Труба Ǿ 159х5.0 (орос) Цайрдсан хоолой 7.8 метр / тонн 86,480.46 4,554,000

Барилгачин тээвэр