Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Материалын төрөл Хэмжээ, савалгаа, хэлбэр Хэмжих нэгж үнэ
Марк 100 Миксэр машин м3 126,000
Марк 150 Миксэр машин м4 133,000
Марк 200 Миксэр машин м5 139,000
Марк 250 Миксэр машин м6 149,000
Марк 300 Миксэр машин м7 156,000
Марк 350 Миксэр машин м8 166,000
Марк 400 Миксэр машин м9 179,000

Барилгачин тээвэр