Шууд залгах
Барааны танилцуулга
Шинж чанар
Брэнд:
Үзүүлэлт
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Урт* Өргөн: 1м23см * 61см
Зузаан: 5см/10см
Савалгаа талбайн хэмжээгээр: 12м2/6м2
Дулаан дамжуулах чанар: 0,040 Вт/М*С
 

Барилгачин тээвэр